Die Highlight-Fotos

zurück

 

Ebisubashi-in-Osaka
Osaka

Enryaku-ji-Daikodo-Halle
Enryakuji

Heian-jingu-Schrein
Heian jingu

Jizofigur-im-Enryaku-ji-V2
Enryakuji

Kasuga-Schrein-Durchblick
Kasuga Schrein

Kinderkolonne-in-Nara
Nara

Kinkaku-ji-Goldener-Pavilli
Kinkaku-ji

Koraku-en-Garten-2
Okayama

Kyoto-Tower-bei-Nacht-V1
Kyoto Tower

Kyushu-Shinkansen
Shinkansen

Tempelwaechter
Nagasaki

Tsuwano-Inari-Schrein-3
Tsuwano